• 27.07.2022 |
  • 4,523

ปลาฉนากยักษ์

ลักษณะเด่น
           จะงอยปากที่ยื่นยาวเป็นแผ่นกว้าง มีซี่ฟันถึงโคนจะงอยปาก ลักษณะแบนยาวคล้ายหมุดหรือตะปูจำนวน 14-24 คู่ ไม่มีร่องด้านใต้โคนจะงอยปาก รูจมูกสั้นเป็นช่องกว้าง ฐานครีบอกกว้าง ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่หน้าครีบท้อง มีสันคมที่ด้านข้างคอดหาง แพนหางตอนล่างสั้น ลำตัวสีน้ำตาล ด้านท้องมีสีขาว

 

ขนาด
           โตได้สูงสุด 750 เซนติเมตร ขนาดที่พบเห็นทั่วไป คือ 250 เซนติเมตร

 

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
           บริเวณพื้นแหล่งน้ำในแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำ และชายฝั่งจนถึงระดับความลึกน้ำ 60 เซนติเมตร ในน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน


ชีววิทยา
          ออกลูกเป็นตัวแบบ Ovoviviparous ครั้งละ 1 – 13 ตัว โดยตัวอ่อนได้รับอาหารจากถุงไข่แดง จนกระทั่งฟักออกจากไข่ และออกมาจากท้องแม่ ปลาขนาดเล็กจะอาศัยในแม่น้ำ(น้ำจืด) ประมาณ 4 – 5 ปี และเมื่อโตขึ้นจึงอาศัยตามปากแม่น้ำและในทะเล ส่วนใหญ่กินปลาขนาดเล็ก หอย กุ้งและปูเป็นอาหาร
           
สถานภาพ
          พ.ศ. 2550 กลุ่มปลาฉนากถูกจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (Appendix I) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
          พ.ศ. 2558 IUCN Red List กำหนดให้ปลาฉนากยักษ์เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species, CR) 
          พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสถานภาพ ปลาฉนากปากแหลมเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) และปลาฉนากยักษ์ เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species)
          พ.ศ. 2561 ปลาฉนากยักษ์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
          พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

          ปลาฉนากยักษ์ อาจสูญพันธุ์ไปจากน่านน้ำไทยแล้ว มักถูกจับจากเครื่องมืออวนลาก และอวนติดตา แต่ไม่มีรายงานการถูกจับจากเรือประมงไทยมากกว่า 30 ปี แล้ว

 

เอกสารอ้างอิง
          ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org

กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากยักษ์

ชื่อสามัญ (Common Name)

Common sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากยักษ์

ชื่อสามัญ (Common Name)

Common sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Pristis pristis (Linnaeus, 1758)

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)