198
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
11.10.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้อง กอบพร จันทร์ดอน
01.09.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สตูล  / กองหินแปดไมล์ กอบพร จันทร์ดอน
26.08.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สตูล  / กองหินแปดไมล์ ณัฐพงศ์ ลิ่มอุสันโน
08.08.2023 ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามเสือดาว กระบี่  / เกาะห้า ณัฐพงศ์ ลิ่มอุสันโน
04.07.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.07.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.07.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สมุทรสาคร  / ทะเลสมุทรสาคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
18.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะง่ามน้อย ทิศตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ปัตตานี  / เกาะยือลาปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.06.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / หินหลักง่าม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง