12
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
30.04.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
08.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
08.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
05.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
04.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
04.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
03.02.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินชุมพร อุษาวดี เดชศรี
30.01.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ อุษาวดี เดชศรี
06.01.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินชุมพร อุษาวดี เดชศรี
04.01.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะกงทรายแดง อุษาวดี เดชศรี
04.01.2024 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะกงทรายแดง อุษาวดี เดชศรี
02.01.2024 ปลากระเบนราหูยักษ์ ปลากระเบนราหูยักษ์ พังงา  / คริสต์มาสพอยท์ กอบพร จันทร์ดอน