• 27.07.2022 |
  • 2,862

ปลาฉลามเสือดาว

ลักษณะเด่น
           มีหัวโต ตาเล็ก มีหนวดที่จมูก 1 คู่ ยาวถึงปาก ปากอยู่ด้านล่างของส่วนหัว เป็นแนวเส้นตรง มีร่องเชื่อมต่อระหว่างปากและจมูก ริมฝีปากล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม และมีร่องที่มุมปาก ปลายจะงอยปากทู่ โค้งมน โครงสร้างฟันที่ไม่ได้เป็นฟันเขี้ยวขนาดใหญ่แต่มีขนาดเล็กและเรียงชิดกันเหมาะสำหรับการกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีโครงสร้างเปลือกแข็งเป็นอาหาร ปลาฉลามเสือดาวมีสันนูนตามยาวลำตัว 5 แถว ลำตัวเป็นหนังหนามีเกล็ดเป็นตุ่มแข็ง มีสีน้ำตาลหรือเหลืองอ่อน มีจุดสีดำ หรือ น้ำตาลเข้มกระจายตั้งแต่หลังตาไปถึงปลายหาง ลักษณะการกระจายตัวของจุดเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการระบุตัวตนได้ (Individual identification) ด้านท้องมีสีขาว มีช่องเหงือกสั้น ครีบอกขนาดใหญ่ ครีบหลัง 2 อันอยู่ใกล้กัน ครีบหางใหญ่ยาวมาก เท่ากับหรือมากกว่า 50% ของความยาวตลอดตัว

 

ขนาด
           ลูกปลาฉลามเสือดาวมีความยาว 20-36 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มวัย ตัวผู้มีความยาว 147 - 183 เซนติเมตร ตัวเมีย 169 - 171 เซนติเมตร เคยพบปลาฉลามเสือดาวความยาวสูงสุด 235 เซนติเมตร 

 

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
           ปลาฉลามเสือดาวพบแพร่กระจายอยู่ในทะเลเขตร้อน บริเวณพื้นทรายในแนวปะการัง มักพบอยู่รวมกัน 20 - 50 ตัว ในประเทศไทยสามารถพบปลาฉลามเสือดาวได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

 

ชีววิทยา
           ปลาฉลามเสือดาวเป็นปลาขนาดกลาง ออกลูกเป็นไข่ (Oviparous species) และมีบันทึกว่าสามารถวางไข่มากถึง 46 ฟอง ได้ภายในระยะเวลา 112 วัน ไข่ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นกระเปาะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ปลายมีเส้นใยสำหรับยึดเกาะวัตถุใต้น้ำ
           ปลาฉลามเสือดาว มักอยู่โดดเดี่ยว โดยในช่วงระหว่างวัน มักพบเห็นปลาฉลามเสือดาวนอนอยู่บนพื้นทะเล โดยหันหัวและอ้าปากในทิศที่มีกระแสน้ำพัดเข้ามา เพื่อช่วยในการหายใจ และหากินในเวลากลางคืน โดยอาหารเป็นหอย ปู ปลาขนาดเล็ก และบางครั้งพบว่ากินงูทะเลด้วย

 

สถานภาพ
           พ.ศ. 2559 IUCN Red List กำหนดสถานภาพให้ปลาฉลามเสือดาวเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) มีแนวโน้มประชากรลดลง และข้อมูลบ่งชี้ถึงจำนวนประชากรที่ลดลงมากกว่า
ร้อยละ 50 ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
           พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสถานภาพปลาฉลามเสือดาวเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species)


           ปัจจุบันปลาฉลามเสือดาวอยู่ระหว่างการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเข้าบรรจุตามกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (มาตรา7) 

 

เอกสารอ้างอิง
           ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org

กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉลาม (Shark)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉลามเสือดาว

ชื่อสามัญ (Common Name)

Zebra shark

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉลาม (Shark)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉลามเสือดาว

ชื่อสามัญ (Common Name)

Zebra shark

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)