• 27.07.2022 |
  • 3,150

ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่

ลักษณะเด่น
           ส่วนหัวแผ่กว้างออกด้านข้างยาวน้อยกว่า 1/3 ของความยาวตลอดตัว จมูกแต่ละข้างยาวน้อยกว่า ½ เท่าความกว้างของปาก ขอบหน้าส่วนหัวเป็นเส้นตรง (โค้งในปลาขนาดเล็ก) มีร่องตื้นตรงกลาง ขอบฟันหยักเป็นซี่จักร ครีบหลังอันแรกสูงปลายแหลมโค้งมีจุดเริ่มต้นตรงปลายฐานครีบอก ขอบท้ายครีบหลังอันที่สองและครีบท้องโค้งเว้ามาก ลำตัวสีเทาหรือน้ำตาลเทา และด้านท้องสีขาว ปลายครีบหลังอันที่สองมีสีดำ

 

ขนาด
           สูงสุด 610 เซนติเมตร

 

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
           อาศัยบริเวณใกล้ผิวน้ำจนถึงพื้นท้องทะเลตามชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง จนถึงไหล่ทวีปที่ระดับความลึกน้ำ 300 เมตรเป็นปลาที่มีการอพยพเป็นระยะทางไกลระหว่างมหาสมุทร ในน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่ส่วนใหญ่พบทางทะเลอันดามัน
 

ชีววิทยา

           ออกลูกเป็นตัวแบบ Viviparous ครั้งละ 12 – 41 ตัว ส่วนใหญ่กินปลา ปลาหมึก กุ้ง และปู

 

สถานภาพ
           พ.ศ. 2561 IUCN Red List กำหนดสถานภาพให้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species, CR) 
           ปัจจุบัน ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่อยู่ระหว่างการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเข้าบรรจุตามกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (มาตรา7) 

 

ภัยคุกคาม

          จากการประมง เพื่อตัดครีบเอาไปขาย โดยทำเป็นหูฉลามตากแห้ง เพื่อนำมาทำซุปหูฉลาม ตับใช้ทำน้ำมันตับปลา หนังใช้ทำเครื่องหนัง การติดเครื่องมือประมงทั้งโดยบังเอิญและตั้งใจ ส่วนใหญ่ลูกปลาฉลามหัวค้อนมักติดเครื่องมือประมงชายฝั่ง ส่วนตัวโตเต็มวัยจะถูกจับโดยเครื่องมืออวนลาก โดยเฉพาะอวนลากแผ่นตะเฆ่ ประมงอวนลอย ประมงเบ็ดราว บริเวณทะเลลึกไกลฝั่ง บางครั้งยังพบว่าถูกตกเพื่อการกีฬาจากการตกเบ็ดอีกด้วย

 

เอกสารอ้างอิง
           ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org

กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉลาม (Shark)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่

ชื่อสามัญ (Common Name)

Great hammerhead

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉลาม (Shark)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่

ชื่อสามัญ (Common Name)

Great hammerhead

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)