• 27.07.2022 |
  • 2,811

ปลาโรนิน

ลักษณะเด่น
         ปลายจะงอยปากโค้งมน มีแถวหนามขนาดเล็กบริเวณเหนือฐานครีบอกขึ้นมาอีกด้านละ 2 แถวสั้นๆ ปากโค้งมีริมฝีปากโค้งเป็นลอนคลื่น มีฟันเล็กกลมรูปไข่ ลำตัวเรียวยาวค่อนข้างแบนลง ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มต้นหน้าครีบท้อง ครีบหางโค้งเว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ลำตัวสีน้ำตาลเทา มีจุดสีขาวกระจายทั่วทั้งตัว และมีจุดดำรูปหยดน้ำอยู่เหนือครีบอก ด้านท้องมีสีขาว ในปลาขนาดเล็กมีแถบเส้นสีดำพาดขวางบนส่วนหัวสี่เส้นและจะค่อยๆ จางหายไปเมื่อโตขึ้น มีหนามขนาดใหญ่รูปสามเหลี่ยมเป็นแถวด้านบนส่วนหัวบริเวณเหนือตาและแนวกลางส่วนหัว เรียกว่า “หัว/หนามปลากระเบน” เป็นที่นิยมในการนำไปทำเครื่องประดับ เช่น หัวแหวน และกำไลข้อมือ โดยมีความเชื่อว่า หนามบนหลังนี้ใช้เป็นเครื่องรางของขลังในทางไสยศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด และหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากปลาโรนิน จะถูกปรับ 40,000 บาท หากไม่มีหนังสือการครอบครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
ขนาด
         โตได้ความยาวสูงสุด 300 เซนติเมตร แต่ขนาดทั่วไปที่พบ คือยาว 80-270 เซนติเมตร น้ำหนักที่เคยบันทึกได้ 135 กิโลกรัม
 
 
ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
         อาศัยบริเวณพื้นท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือทรายตามชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง จนถึงบริเวณไหล่ทวีปที่ระดับความลึกน้ำ 90 เมตร ในเขตน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
 
ชีววิทยา
         ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 1 – 2 ตัว แบบ Ovoviviparous ซึ่งเป็นการผสมภายในตัว แต่ไข่ที่ได้รับการผสมจะไม่ได้รับอาหารจากแม่ แต่อาศัยอาหารจากไข่แดงภายในตัวไข่ จนกระทั่งฟักออกมาเป็นตัว จึงออกจากท้องแม่ กินปลา หมึก หอย และกุ้งเป็นอาหาร 
 
สถานภาพ
         พ.ศ. 2562 IUCN Red List กำหนดสถานภาพให้ปลาโรนินเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species, CR) มีแนวโน้มประชากรลดลง
         พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสถานภาพปลาโรนิน เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species)
         พ.ศ. 2561 ปลาโรนิน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
         พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
เอกสารอ้างอิง
         ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org
กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

โรนิน (Guitarfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาโรนิน

ชื่อสามัญ (Common Name)

Bowmouth guitarfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

โรนิน (Guitarfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาโรนิน

ชื่อสามัญ (Common Name)

Bowmouth guitarfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)