• 27.07.2022 |
  • 1,030

ปลาฉนากเขียว

ลักษณะเด่น
           จะงอยปากเรียวยาวเป็นแผ่นแคบ มีซี่ฟันถึงโคนจะงอยปาก ลักษณะแบนยาวคล้ายหมุดหรือตะปู จำนวน 23 – 37 คู่ (ส่วนใหญ่พบ 24-31 คู่) ไม่มีร่องด้านใต้โคนจะงอยปาก รูจมูกสั้นเป็นช่องกว้าง ฐานครีบอกกว้าง ครีบหลังอันแรกอยู่หลังจุดเริ่มต้นครีบท้อง มีสันคมที่ด้านข้างคอดหาง และไม่มีแพนหางตอนล่าง ลำตัวสีเขียวออกน้ำตาล หรือสีเขียวมะกอก และด้านท้องมีสีขาว

 

ขนาด
           โตเต็มที่ ขนาด 730 เซนติเมตร

 

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
           พบบริเวณพื้นแหล่งน้ำที่เป็นโคลนหรือทรายตามปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลจนถึงระดับความลึกน้ำ 100 เมตร อาจพบเข้ามาอาศัยในแม่น้ำ ในเขตน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน


ชีววิทยา
           ออกลูกเป็นตัวแบบ Ovoviviparous ครั้งละประมาณ 12 ตัว โดยตัวอ่อนได้รับอาหารจากถุงไข่แดง จนกระทั่งฟักออกจากไข่ และออกมาจากท้องแม่ ปลาจะเริ่มเข้าสู่ระยะผสมพันธุ์เมื่ออายุ 9 ปี  ส่วนใหญ่กินปลาขนาดเล็ก กุ้ง หอย และปูเป็นอาหาร

 

สถานภาพ
           พ.ศ. 2550 กลุ่มปลาฉนากถูกจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (Appendix I) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
           พ.ศ. 2556 IUCN Red List กำหนดสถานภาพให้ปลาฉนากเขียว เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species, CR) 
           พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสถานภาพปลาฉนากเขียวเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species)
           พ.ศ. 2561 ปลาฉนากเขียว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
           พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

           ปลาฉนากเขียว อาจสูญพันธุ์ไปจากน่านน้ำไทยแล้ว มักถูกจับจากเครื่องมืออวนลาก และอวนติดตา แต่ไม่มีรายงานการถูกจับจากเรือประมงไทย

 

เอกสารอ้างอิง
ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org

กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากเขียว

ชื่อสามัญ (Common Name)

Longcomb sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Pristis zijsron Bleeker, 1851

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากเขียว

ชื่อสามัญ (Common Name)

Longcomb sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Pristis zijsron Bleeker, 1851

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828