• 27.07.2022 |
  • 1,033

ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง

ลักษณะเด่น
          ส่วนหัวแคบ ตำแหน่งปากอยู่ค่อนลงมาด้านล่าง มีแถบฟันทั้งที่ขากรรไกรบนและล่าง และแผ่นหนังที่จะงอยปากยื่นไปข้างหน้า รูช่วยหายใจขนาดเล็กอยู่ต่ำกว่าแนวขอบบนแผ่นลำตัว ขอบหน้าแผ่นลำตัวโค้งเป็นลอนคลื่น หางค่อนข้างสั้น โคนหางแบนลงและไม่มีเงี่ยง แผ่นลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินเข้มถึงดำ ปลายครีบหลังมีสีขาว ด้านท้องมีสีขาว
 
ขนาด
          โตเต็มที่ได้ถึง 220 เซนติเมตร ขนาดที่พบโดยทั่วไป คือ 120 – 150 เซนติเมตร
 
ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
          อาศัยบริเวณใกล้ผิวน้ำถึงใกล้พื้นท้องทะเลตามแนวปะการัง จนถึงในมหาสมุทรที่ระดับความลึกไม่เกิน 100 เมตร ในเขตน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน
 
 
ชีววิทยา
          ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 1 – 2 ตัว แบบ Ovoviviparous ซึ่งเป็นการผสมภายในตัว แต่ไข่ที่ได้รับการผสมจะไม่ได้รับอาหารจากแม่ แต่อาศัยอาหารจากไข่แดงภายในตัวไข่ จนกระทั่งฟักออกมาเป็นตัว จึงออกจากท้องแม่ ส่วนใหญ่กินปลาขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนสัตว์ พวกกุ้งขนาดเล็กเป็นอาหาร และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
 
สถานภาพ
          พ.ศ. 2562 IUCN Red List ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) 
          พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสถานภาพ ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง เป็นสัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened Species) 
          พ.ศ. 2561 ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
 
เอกสารอ้างอิง
          ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org
กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

กระเบน (Manta Ray)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง

ชื่อสามัญ (Common Name)

Smoothtail mobula

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

กระเบน (Manta Ray)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง

ชื่อสามัญ (Common Name)

Smoothtail mobula

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉนากปากแหลม
ปลาฉนากปากแหลม
Pointed sawfish
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)