• 27.07.2022 |
  • 2,861

ปลาฉนากปากแหลม

ลักษณะเด่น
           จะงอยปากเรียวยาวค่อนข้างแคบ มีซี่ฟันบนจะงอยปากแบนเป็นแผ่นคล้ายใบมีดหรือสามเหลี่ยม จำนวน 16 – 26 คู่ ไม่มีซี่ฟันที่โคนจะงอยปาก มีร่องกว้างด้านใต้โคนจะงอยปาก รูจมูกยาวเป็นช่องแคบในแนวเฉียง ฐานครีบอกแคบ ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มต้นอยู่ทางตอนท้ายฐานครีบท้อง มีสันคมที่ด้านข้างคอดหาง แพนครีบหางตอนล่างยื่นยาวชัดเจนและมีปลายแหลม ลำตัวสีเทา หรือน้ำตาลเทา

 

ขนาด
           โตเต็มที่ 470 เซนติเมตร ขนาดที่พบโดยทั่วไป 246 – 282 เซนติเมตร

 

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจายในประเทศไทย
           พบบริเวณพื้นแหล่งน้ำที่เป็นโคลนหรือทราย และบางครั้งขึ้นมาหากินบริเวณกลางน้ำถึงผิวน้ำในแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่ที่ระดับน้ำไม่เกิน 40 เมตร ในน่านน้ำไทยพบทางฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

 

ชีววิทยา
           ออกลูกเป็นตัวแบบ Ovoviviparous ครั้งละประมาณ 12 ตัว โดยตัวอ่อนได้รับอาหารจากถุงไข่แดง จนกระทั่งฟักออกจากไข่ และออกมาจากท้องแม่ ปลาจะเริ่มเข้าสู่ระยะผสมพันธุ์เมื่ออายุ 9 ปี  ส่วนใหญ่กินปลาขนาดเล็ก กุ้ง หอย และปูเป็นอาหาร 

 

สถานภาพ
           พ.ศ. 2550 กลุ่มปลาฉนากถูกจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 (Appendix I) ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
           พ.ศ. 2556 IUCN Red List กำหนดสถานภาพให้ปลาฉนากปากแหลมเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) 
           พ.ศ. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดสถานภาพ ปลาฉนากปากแหลมเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species) 
           พ.ศ. 2561 ปลาฉนากปากแหลม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

           ปลาฉนากปากแหลม อาจสูญพันธุ์ไปจากน่านน้ำไทยแล้ว มักถูกจับจากเครื่องมืออวนลาก และอวนติดตา แต่ไม่มีรายงานการถูกจับจากเรือประมงไทยมากกว่า 30 ปี แล้ว

 

เอกสารอ้างอิง
ทัศพล กระจ่างดารา, 2560; ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง, www.fishbase.org, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง; รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, www.wikipedia.org

กรอกฟอร์ม / Fill out the form
ดูตัวอย่าง / Preview
รายงานการพบเห็น / Sighting report

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากปากแหลม

ชื่อสามัญ (Common Name)

Pointed sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)

อัพโหลดหลักฐานการพบเห็น / Upload proof of sighting
แนบไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ/ Drag the image or video to upload
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information

ข้อมูลผู้ส่งรายงาน / Sender Information

ชื่อกลุ่ม (Group Name)

ฉนาก (Sawfish)

ชื่อไทย (Thai Name)

ปลาฉนากปากแหลม

ชื่อสามัญ (Common Name)

Pointed sawfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)

หลักฐานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก / Evidence of sightings of Encounter
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
วันที่รายงาน / Report Date :
รายละเอียดข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก/ Detail Encounter Information
ลองจิจูด / Longitude :
ละติจูด / Latitude :
ข้อมูลการพบสัตว์ทะเลหายาก / Encounter Information
ชื่อ - นามสกุล*/ Name - Surname
เบอร์โทรศัพท์/Phone number
อีเมล/E-mail
ส่งข้อมูลรายงานเรียบร้อย
Report Data Success
สัตว์ทะเลหายาก / Endangered
วาฬสีน้ำเงิน
วาฬสีน้ำเงิน
Blue whale
Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนราหูยักษ์
ปลากระเบนราหูยักษ์
Giant manta
Mobula birostris (Walbaum, 1792)
ปลาฉลามวาฬ
ปลาฉลามวาฬ
Whale shark
Rhincodon typus Smith, 1828
ปลาฉนากยักษ์
ปลาฉนากยักษ์
Common sawfish
Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่
Great hammerhead
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)
ปลาฉนากเขียว
ปลาฉนากเขียว
Longcomb sawfish
Pristis zijsron Bleeker, 1851
ปลาฉลามเสือดาว
ปลาฉลามเสือดาว
Zebra shark
Stegostoma tigrinum (Forster, 1781)
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
ปลาฉลามหัวค้อนยาว
Winghead shark
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ปลาโรนิน
ปลาโรนิน
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostomus Bloch & Schneider, 1801
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
ปลากระเบนปีศาจหางหนาม
Devil fish
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น
Shortfin devil ray
Mobula kuhlii (Müller & Henle, 1841)
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
ปลากระเบนปีศาจหางเคียว
Chilean devil ray
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
ปลาฉนากฟันเล็ก
ปลาฉนากฟันเล็ก
Smalltooth sawfish
Pristis pectinata Latham, 1794
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
ปลากระเบนราหูแนวปะการัง
Alfred manta
Mobula alfredi (Krefft, 1868)
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)