• 24.07.2023 |
  • 888

ศวทบ. สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน

       วันที่ 13-14 และ 17-20 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 4 ชนิด คือ

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน  5 ตัว ทราบชื่อจำนวน  1 ตัว ได้แก่ แม่สาครและลูกตัวใหม่ ไม่ทราบชื่อ จำนวน  4 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 9-20 กิโลเมตร

  


2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 7 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 3-16 กิโลเมตร
 


3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 52 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 3-17 กิโลเมตร

  


4. โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpback dolphin : Sousa chinensis) จำนวน 1 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 

   


       สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ถึงดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 2 ตัว ได้แก่ แม่สาคร และวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 1 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าต่อไป

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS