• 24.07.2023 |
  • 1,215

การจำแนกชนิดปลากระดูกอ่อน พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566  พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายสุภชัย รอดประดิษฐ์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ในการจำแนกและยืนยันชนิดปลากระดูกอ่อน ที่เก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล จำนวน 70 ชุดตัวอย่าง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS