• 18.01.2024 |
  • 559

ศวทก. ร่วมกับนักดำน้ำเกาะเต่า ช่วยเหลือปลาโรนันบาดเจ็บ

          วันที่ 16-17 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก และเจ้าหน้าที่งานปะการัง กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจหาปลาโรนันที่มีเชือกพันบริเวณส่วนหัว และได้รับบาดเจ็บ ตามภาพ ขนาดประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวหินวง เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี จากการแจ้งของคุณวิเรน บัวสมุย ผ่านทาง Facebook “Koh Tao Biofin” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยได้ทำการ วางแผน และขั้นตอนการช่วยเหลือร่วมกับนักดำน้ำในพื้นที่ แต่จากการสำรวจไม่พบปลาโรนันดังกล่าว จึงได้มอบมีด และอุปกรณ์สำหรับตัดเชือกที่พันตัวสัตว์ให้แก่นักดำน้ำในพื้นที่ และประสานเครือข่ายร้านดำน้ำในพื้นที่ในการแจ้งข่าวเพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันที ในการดำเนินการภารกิจ มีทีมครูดำน้ำไทยนำโดย นายวิเรน บัวสมุย ประธานชมรม (KTDT) และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 3 คน ทีมวิจัยฯ จำนวน 5 ท่าน ทีมโกลบอลรีฟ จำนวน 5 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนภารกิจ เป็นค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ค่าเช่าพื้นที่เรือ จาก MR.Piers Baillie ประธานผู้จัดการโกลบอลรีฟ (Global Reef) ในการทำภารกิจ นอกจากนี้ขอขอบคุณคุณทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต กรมประมง ที่ประสานงานทีมสัตวแพทย์ในครั้งนี้ด้วย