• 20.04.2023 |
  • 2,662

กรม ทช. หารือแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ปลาฉลามร่วมกับองค์กรไวล์ดเอด (WildAid)

          วันที่ 19 เมษายน 2566 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับ นายจอห์น เบเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการรณรงค์ องค์กรไวล์ดเอด (WildAid) และคณะ รวม 4 คน เพื่อรับฟังการแนะนำโครงการรณรงค์ขององค์กรไวล์ดเอด และประสบการณ์ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการพื้นที่คุ้มครองในต่างประเทศ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฉลามในประเทศไทย และการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ผ่านมา โดยได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรไวล์ดเอด และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการร่วมกันดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ปลาฉลามและการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS