• 23.03.2023 |
  • 2,705

ศวทอ. จัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น

         วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น" ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมตราดซิตี้ โฮเตล ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านสัตว์ทะเลหายาก และพัฒนาเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ วาฬ โลมา เต่าทะเล พะยูน และปลากระดูกอ่อนชนิดต่างๆ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแก่สัตว์ทะเลหายาก มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะกูด อำเภอคลองใหญ่

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS