• 03.03.2023 |
  • 1,456

ดร.ธรณ์ ส่งมอบ Drone ให้กรมทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้ในการสำรวจ ศึกษาพฤติกรรมฯ ของโลมา อิรวดีในทะเลสาบสงขลา

          วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบ Drone จากดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งได้จัดโปรเจกต์พิเศษจากการขายเสื้อ #14Dolphin เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา โดยรายได้จากการขายเสื้อดังกล่าว ดร.ธรณ์ ได้นำไปจัดซื้อโดรน และส่งมอบให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ในการสำรวจ ศึกษาพฤติกรรม วิจัยแหล่งที่อยู่อาศัย และการแพร่กระจายประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา อีกทั้ง โดรนยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจศึกษาสัตว์ทะเลหายากมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับการสำรวจทางน้ำเพียงอย่างเดียวด้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS