• 18.10.2022 |
  • 1,030

แบบรับฟังความคิดเห็น

     ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดให้วาฬหลังค่อม (Megaptera novaeangliaeวาฬเบลนวิลล์ (Mesoplodon densirostris) และโลมาริสโซ (Grampus griseus) เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น ผ่านทางลิงก์ : https://forms.gle/ozwqwxqUPwBm67ZL8

หรือแสกน QR Code 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS