• 29.09.2022 |
  • 727

ศวทก. สำรวจติดตามวาฬบรูด้า บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร

     วันที่ 26-28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการสำรวจติดตามวาฬบรูด้าที่ได้รับแจ้งการพบเห็นจากเครือข่าย บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร ผลการสำรวจพบวาฬบรูด้า 1 ตัว บริเวณอ่าวบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพฤติกรรมกำลังกินอาหาร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์เบื้องต้นพบว่ายังไม่ตรงกับอัตลักษณ์ของวาฬบรูด้าในฐานข้อมูลที่มีอยู่ การตรวจสุขภาพโดยใช้ภาพถ่ายและสังเกตระยะไกล พบว่าคุณภาพและอัตราการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี บนลำตัวด้านขวามีรอยแผลหลุมที่หายแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอัตลักษณ์โดยละเอียดต่อไป

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS