• 28.09.2022 |
  • 739

ศวบอ. ฉะเชิงเทรา สำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง จ.ชลบุรี

วันที่ 18 - 25 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) ออกปฏิบัติงานสำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวสัตหีบและหมู่เกาะแสมสาร  โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect  ครอบคลุมพื้นที่ 842.28 ตารางกิโลเมตร  ผลการสำรวจพบโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides ) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะแสมสาร  จำนวน 2 ตัว และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะแสมสาร จำนวน 1 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว ระดับความลึกน้ำเฉลี่ย 19.0 เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด - ด่าง เท่ากับ 8.11 อุณหภูมิน้ำ 29.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.04  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม 31.5 พีพีที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอบ. ได้ทำการบันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากเพื่อประเมินจำนวนประชากรการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่การทำประมงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS