63
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
07.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชุมพร  / หินหลักง่าม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
07.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ภูเก็ต  / หาดบางเทา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชลบุรี  / หินสันฉลาม/หินหลักเบ็ด_แสมสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / เกาะบอน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ตราด  / เรือหลวงช้าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / เกาะบอน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สงขลา  / แท่นอาทิตย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ระยอง  / เกาะทะลุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.02.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / กองหินริเชลิว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
07.01.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินชุมพร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง