198
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
04.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะเต่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สตูล  / ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะไข่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สตูล  / ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะไข่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะนอก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะนอก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ด - เกาะร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะนอก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะนอก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.05.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะบิด๊ะนอก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28.04.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะเต่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28.04.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินใบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25.04.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ชุมพร  / เรือหลวงปราบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง