63
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
10.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / หมู่เกาะสิมิลัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
08.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
08.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินใบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
03.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ดร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
03.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านเป็ดร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชุมพร  / เกาะร้านไก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / เกาะยาวน้อย (พิกัดที่พบจริง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / กองหินริเชลิว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สงขลา  / แท่นอาทิตย์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09.03.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ภูเก็ต  / อ่าวกะตะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง