63
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
21.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินใบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินพีวี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / ไวท์ร็อค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เรือหลวงสัตกูด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินใบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / เกาะบอน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / เกาะบอน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ พังงา  / กองหินริเชลิว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / หินแดง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / หินใบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินตุ้งกู กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง