63
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
04.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
03.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ภูเก็ต  / เกาะราชา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
31.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะรอก (ตะวันออก 7 ไมล์ทะเล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
30.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะรอก (ตะวันออก 7 ไมล์ทะเล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินตุ้งกู กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินชุมพร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / ไวท์ร็อค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชลบุรี  / ท่าเรือแหลมฉบัง (บี4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / กองหินตุ้งกู กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
05.05.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ชลบุรี  / กลางร่องเกาะไผ่และเกาะเหลือม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22.04.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง