198
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
05.01.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ กระบี่  / เกาะห้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.01.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ตราด  / เกาะคลุ้ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.01.2023 ปลาฉลามวาฬ ปลาฉลามวาฬ ตราด  / เกาะช้าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง