63
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
04.11.2021 กระเบนปีศาจ กระเบนปีศาจ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.11.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.11.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.11.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
01.11.2021 กระเบนปีศาจ กระเบนปีศาจ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ ปัตตานี  / โลซิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะกงทรายแดง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะกงทรายแดง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สุราษฎร์ธานี  / เกาะกงทรายแดง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
05.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
04.06.2021 ฉลามวาฬ ฉลามวาฬ สตูล  / หินแปดไมล์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง