1
จำนวนรายงานสัตว์หายาก number of Encounter
ประจำปี
Year
รายการ
Entries
วันที่/ date รายละเอียด/ details สถานที่/ location ผู้แจ้ง/ informer
02.01.2024 ปลากระเบนราหูยักษ์ ปลากระเบนราหูยักษ์ พังงา  / คริสต์มาสพอยท์ กอบพร จันทร์ดอน